Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Metastasen

Behandeling

Hormonale therapie

Bij niet onmiddellijk levensbedreigende uitzaaiingen (vb botmetastasen) bij een hormoongevoelige tumor, geniet een hormonale therapie de voorkeur. Er bestaan verschillende hormonale behandelingen (zie hormonale therapie). Wanneer de ene hormonale therapie onvoldoende effectief lijkt, dan is er nog een aanzienlijke kans dat een andere hormonale therapie wel werkzaam is. Het effect van een hormonale therapie wordt meestal na een viertal maanden opnieuw geëvalueerd door middel van een bloedonderzoek en/of foto's.

Chemotherapie

Bij een snel evoluerende ziekte met een belangrijke aantasting van een vitaal orgaan (vb lever) zal een behandeling met chemotherapie worden ingesteld.
Bij een niet-hormoon gevoelige tumor met uitzaaiingen kan geen hormonale therapie worden gestart en zal een chemotherapie worden opgestart.

Chemotherapie bij uitgezaaide ziekte kan als één produkt of als een combinatie van verschillende produkten worden voorgeschreven. Aan de chemotherapie kan een gerichte therapie met vb Herceptin of Lapatinib (zie gerichte therapie) worden geassocieerd.

Mogelijke produkten: FEC kuur, AC kuur, Epirubicine lage dosis wekelijks, Taxotere, Taxol, Navelbine, Gemcitabine, Caelyx, Myocet, Xeloda, ...

Gerichte behandeling

Bij tumoren met een overexpressie van het Her2/Neu oncogen kan een gerichte therapie met Herceptin of Lapatinib (evt in combinatie met chemotherapie) worden opgestart.
Zie gerichte therapie.

Operatie

Heelkundige wegname van metastasen bij borstkanker gebeurt eerder zeldzaam. Een voorbeeld is een unieke uitzaaiing in de hersenen zonder andere uitzaaiingen; dit wordt soms geopereerd.

Wegname van de metastase of een deel van de metastase om ernstige symptomen te voorkomen. Een voorbeeld is wegname van een deel van een metastase in en rond een ruggenwervel met dreigende dichtklemmming van het ruggenmerg met kans op verlamming.

Radiotherapie

Radiotherapie bij metastasen wordt dikwijls gebruikt bij een pijnlijke uitzaaiing in het bot. Deze bestraling verbetert meestal de pijn, doet de kankercellen op die plaats afsterven en maakt het bot op die plaats sterker met een verminderde kans op een fractuur (breuk).

Een radiotherapeutische behandeling zal worden opgestart bij uitzaaiingen in de hersenen om verdere klachten te voorkomen.

Een bestraling kan worden aangewend om pijnlijke grote klieren te bestralen. Bestraling wordt eveneens soms gebruikt om metastasen met een dreigende druk op omgevende organen te bestralen.

Supportieve therapie

Supportieve therapie is de naam voor alle behandelingen die erop gericht zijn om de symptomen veroorzaakt door de metastasen te verbeteren.

Bisfosfonaten

Medicatie die worden gebruikt bij uitzaaiingen in het bot om complicaties van deze uitzaaiingen (zoals breuk, indeuking van een wervel) te voorkomen.

Deze therapie bestaat in baxtervorm (Zometa en Bondronate). Deze produkten worden éénmaal per maand via een kortdurend infuus toegediend op de dagkliniek. Er kan kort na de toediening een grieperig gevoel en wat koorts optreden. Deze medicatie kunnen een verminderde nierwerking veroorzaken. Deze medicatie kunnen osteonecrose van de onderkaak veroorzaken. Dit is het ontstaan van een groot botdefect in de onderkaak. Belang van een goede tandhygiëne onder deze behandeling!
Bondronate bestaat eveneens in tabletvorm, dagelijks in te nemen. U mag na de inname van dit medicijn het eerste half uur niet gaan liggen om ontsteking van de slokdarm te vermijden.

Pijnstilling

Metastasen kunnen pijn veroorzaken. De dag van vandaag bestaan er zeer effectieve pijnstillers (in tabletvorm of pleisters). Niemand hoeft dus pijn te lijden.
De meeste van deze sterke pijnstillers zijn een afgeleide van morfine en kunnen constipatie (harde stoelgang), een droge mond en een tijdelijke ijlhoofdigheid veroorzaken. Er dient daarom steeds een laxativum voor de stoelgang te worden geassocieerd aan deze behandeling.

Cortisone

Cortisone of medrol wordt binnen de oncologie frequent gebruikt.

  • Verbetering van de eetlust
  • Verminderen van zwelling rond hersenmetastasen of botmetastasen
  • Verbeteren van pijn ter hoogte van het leverkapsel bij uitzaaiingen in de lever
  • ...
Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare