Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Opvolging

Doel van de opvolging

  • Opsporen van herval binnen de geopereerde borst of oksel (=lokaal recidief) of in de andere borst of oksel (= contralateraal recidief).
  • Detectie van symptomen van metastasen.
  • Opvolgen van laattijdige nevenwerkingen van de therapie

Na het beëindigen van de behandeling zal een jarenlange opvolging gepland worden.
Herval treedt meestal op binnen de eerste vijf jaar. Dit is dan ook de periode van meest intensieve opvolging. Na deze eerste vijf jaar is er echter een blijvende opvolging aangewezen. Het risico op herval blijft bestaan tot > 20 jaar na de behandeling. 25% van de uitzaaiingen treedt op na vijf jaar. De helft van de contralaterale borsttumoren (=in de andere borst) treden op na vijf jaar.

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare