Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Gerichte therapie

Herceptin

Herceptin is een antistof die specifiek gericht is tegen het Her2/neu eiwit en die op die manier de groeistimulerende werking van dit eiwit voor de kankercellen teniet doet. Als er een overexpressie is van het Her2/Neu eiwit, dan zal bij patiëntes met een vroegtijdige borstkanker na de operatie en/of chemo en radiotherapie, een aanvullende behandeling met Herceptin worden opgestart. Herceptin wordt via een kortdurend infuus toegediend op de dagkliniek en dit éénmaal om de drie weken. De totale behandelingsduur bedraagt 1 jaar. Deze aanvullende behandeling met Herceptin gedurende 1 jaar vermindert de kans op herval met 50%.

Herceptin wordt ook frequent gebruikt bij patiëntes met uitgezaaide ziekte. In dit geval wordt de Herceptin therapie meestal gecombineerd met chemotherapie. De duur van de behandeling bij uitgezaaide ziekte is wisselend en hangt af van verschillende factoren.

Herceptin kan kort na de eerste toediening grieppale klachten met een lichte koorts en wat spierpijn veroorzaken.
De belangrijkste nevenwerking van Herceptin is een verminderde hartwerking die kan worden gezien bij 1 tot 4 % van de patiënten die deze behandeling krijgen. Deze nevenwerking is in veel gevallen reversibel: de hartfunctie herstelt wanneer de behandeling wordt gestopt. Er zal op regelmatige tijdstippen een hartnazicht worden gepland.

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare