Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Borstkanker

Oorzaken van borstkanker

Er bestaat tot op heden géén echte oorzaak van borstkanker. Er zijn wel een aantal risicofactoren gekend die de kans om de ziekte te ontwikkelen kunnen doen toenemen. Een risicofactor betekent echter niet dat U de ziekte zeker zal krijgen.

Leeftijd

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor. Hoe ouder, hoe groter de kans om de ziekte te ontwikkelen.

Vroege menstruatie - laattijdige menopauze

Op het ogenblik van de menstruatie starten de eierstokken (=ovaria) met de aanmaak van vrouwelijk hormoon of oestradiol. Bij aanbreken van de menopauze stopt de ovariële produktie van vrouwelijk hormoon. Na de menopauze wordt nog een heel kleine hoeveelheid vrouwelijk hormoon aangemaakt in het vetweefsel en de bijnieren.
Oestradiol is voor sommige vormen van borstkanker een soort voedingsstof voor de cellen. Een jonge leeftijd van menopauze of een latere leeftijd van menopauze betekent een meer langdurige blootstelling aan dit vrouwelijk hormoon of oestradiol en dus een verhoogd risico om de ziekte te ontwikkelen.

Familiaal voorkomen van borstkanker

Indien moeder, grootmoeder of zus borstkanker gehad heeft, dan is de kans om zelf de ziekte ooit te krijgen iets verhoogd in vergelijking met iemand die geen dichte familie met de ziekte heeft.
Er wordt aangeraden om 10 jaar voor de leeftijd waarbij de ziekte bij het familielid werd vastgesteld, te starten met een preventief borstonderzoek.

Geen kinderen of kinderen op latere leeftijd - geen borstvoeding gegeven

Vormt een risico voor borstkanker.

Invloed van de levensstijl

Overgwicht na de menopauze en onvoldoende lichaamsbeweging zijn een risicofactor. Overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging hebben een invloed op bepaalde hormonen in het lichaam (oa oestradiol of vrouwelijk hormoon, suikerhormoon of insuline) die een rol spelen bij het ontstaan van borstkanker.

Overmatig alcoholgebruik doet het risico op borstkanker toenemen.

Langdurig gebruik van vrouwelijk hormoon na de menopauze

Op het moment van de menopauze stoppen de eierstokken met de aanmaak van vrouwelijk hormoon. Na de menopauze wordt nog een beperkte hoeveelheid vrouwelijk hormoon aangemaakt in het vetweefsel en de bijnieren.
Deze sterke daling in het gehalte vrouwelijk hormoon is verantwoordelijk voor een aantal symptomen van de menopauze zoals warmteopwellingen, vaginale droogte, stemmingsstoornissen enzomeer. Om deze hinderlijke klachten te verbeteren, wordt soms een lage dosis vrouwelijk hormoon voorgeschreven, dit wordt hormonale substitutie therapie genoemd.
Langdurige inname (= meerdere jaren) van bepaalde types van deze hormonale substitutie herapie is geassocieerd met een licht verhoogde kans op borstkanker. Bespreek steeds uitvoerig de voor- en nadelen van deze behandeling met Uw arts.

Erfelijkheid

Erfelijke borstkanker betekent dat de kans om de ziekte te krijgen, wordt overgeërfd van de ene generatie op de andere met een kans van 1 op 2. Dit betekent 50% kans om de genetische afwijking met een verhoogd kankerrisico over te erven van vader of moeder.

Erfelijke borstkanker is zeldzaam; ongeveer 5 - 10% van alle borstkankers zijn echt erfelijk.

De twee meest frequente borstkankergenen worden BRCA1 en BRCA2 genoemd. Een afwijking in één van deze genen houdt een sterk verhoogd risico in op het ontwikkelen van borstkanker zowel bij de vrouw als bij de man. Naast borstkanker is er ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van eierstokkanker (=ovariumcarcinoma). De kans op darmkanker is mogelijks ook licht verhoogd.
Een afwijking in het BRCA2 gen houdt eveneens een verhoogd risico in op het ontstaan van prostaat en pancreaskanker.

Een afwijking in het BRCA1 - BRCA2 gen kan op een eenvoudige manier met een bloedtest worden opgespoord. Het resultaat hiervan is meestal na een zestal maanden gekend.

Het is onnodig dat iedere borstkankerpatiënte op erfelijkheid wordt getest. De noodzaak tot genetisch nazicht wordt best samen met uw arts overlegd.

Bij dragerschap van een BRCA1-2 afwijking, wordt aangeraden om op jonge leeftijd de beide borsten preventief te laten amputeren. Op deze manier wordt het risico om borstkanker te ontwikkelen met meer dan 90% verminderd. Er wordt tevens aangeraden om, na invullen van de kinderwens, preventief de beide eierstokken en eileiders weg te laten nemen.

Voor meer informatie over erfelijke borstkanker: www.natarelle.be

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare