Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Radiotherapie

Nevenwerkingen

Verkleuring en verbranding van de huid

Bestraling kan een tijdelijke roodheid van de huid veroorzaken en dit meestal 2 tot 3 weken na de start van de behandeling. De roodheid kan soms evolueren naar vervelling van de huid. De radiotherapeut zal hiervoor een zalf en zo nodig een speciaal verband voorschrijven om dagelijks aan te brengen.
De huid herstelt volledig enkele weken na het stoppen van de bestraling
Wanneer huidverbranding optreedt, laat dan tijdelijk de silicone borstprothese achterwege.

Bestraling kan tijdelijk een bruinachtige verkleuring van de huid veroorzaken. Deze nevenwerking verdwijnt meestal volledig enkele weken na het stoppen van de behandeling.

Verharding van de huid

Verharding van de huid kan een laattijdige nevenwerking van de bestraling zijn. Wrijf de borst tijdens en na de bestraling dagelijks goed in met een hydraterende crème.

Slokdarmontsteking

Aangezien de slokdarm in het bestralingsveld kan liggen, kan soms tijdelijk een ontsteking van de slokdarm optreden met pijn en sliklast. Deze klachten verdwijnen volledig tot enkele weken na het beëindigen van de bestraling. Indien nodig, dan zal de radiotherapeut U een siroop (syngel) voorschrijven. Deze gel verdooft de keel en slokdarm tijdelijk zodat het slikken minder pijnlijk is. Vermijd tijdelijk te warme of koude dranken/voedingsmiddelen en vermijd tijdelijk sterk bruisende dranken.

Vermoeidheid

Bestraling kan soms een voorbijgaande vermoeidheid veroorzaken.

Schade aan hart of longen

Is met de huidige technieken een zeer zeldzame nevenwerking van de bestraling. Er kan soms een acute ontsteking van de longen worden gezien met koorts en pijn bij ademhalen.

Expositie aan de zon

De zone die werd bestraald is gevoeliger voor zonnebrand en dient levenslang met een hoge beschermingsfactor te worden ingewreven bij zonexpositie.

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare