Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Chemotherapie

Adjuvante chemotherapie

Adjuvante chemotherapie is de chemotherapie die wordt gegeven na de operatie met de bedoeling eventueel resterende kankercellen te doden en op deze manier de kans op definitieve genezing te verbeteren.
De noodzaak tot adjuvante chemotherapie wordt gemeenschappelijk overlegd op de MOC vergadering.

Toediening

Deze behandeling gebeurt meestal via een dagopname in het dagziekenhuis. Afhankelijk van het schema zal de therapie wekelijks of om de drie weken worden gepland. De totale behandelingsduur bedraagt ongeveer 4 tot 5 maanden.

Chemotherapie wordt toegediend via een baxter. Op die manier kan de medicatie via de bloedbaan mogelijke resterende kankercellen in het lichaam bereiken en vernietigen.

Heel wat chemotherapie produkten zijn prikkelend voor de aders en kunnen soms een belangrijke pijn en ontsteking van de aders veroorzaken. Om die reden wordt meestal een port-a-cath of poortkatheter gepland (zie verder).

Het is niet nodig om nuchter te zijn voor een chemotherapie behandeling.

Frequent gebruikte schema's

6 maal de FEC kuur/3 weken
3 maal FEC kuur/3 weken gevolgd door 3 maal Taxotere/3 weken
4 maal AC kuur/3 weken
4 maal AC kuur/3 weken gevolgd door 12 maal Taxol wekelijks
4 (of 6) maal TC kuur

F= 5-fuoro uracil
E= epirubicine
C= cyclofosfamide
A= adriamycine
T= Taxotere

Hartnazicht

Een behandeling met sommige produkten (epirubicine, adriamycine) kan in zeldzame gevallen een laattijdige verminderde hartfunctie veroorzaken. Er zal voor de start van de behandeling een extra hartonderzoek gebeuren. Deze 2 produkten mogen niet worden gebruikt bij patiënten met een ernstig hartlijden.

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare