Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Chemotherapie

Algemeen

Chemotherapie is een behandeling met medicatie via een baxter. Deze medicatie worden cytostatica genoemd. Cytostatica zijn medicatie die specifiek de kankercellen proberen te doden. Deze medicatie kunnen echter ook een aantal belangrijke nevenwerkingen veroorzaken ter hoogte van de gezonde weefsels (vb bloedcellen, haar, huid, slijmvliezen, ...). Een chemotherapie behandeling kan meestal via een dagopname in de dagkliniek.

Chemotherapie wordt in verschillende indicaties gebruikt:

  1. Neo-adjuvante chemotherapie
    Hierbij wordt de chemotherapie toegediend voor de operatie bij een patiënte met een borstkanker zonder uitzaaiingen. Bij een grote borsttumor of een borsttumor die vb doorgroeit door de huid, is een operatie in het begin soms technisch niet mogelijk. Chemotherapie vooraf kan de tumor beduidend doen verkleinen om op deze manier een operatie in tweede tijd mogelijk te maken. In sommige gevallen wordt geopteerd voor neo-adjuvante chemotherapie bij grote tumoren om nadien alsnog een borstsparende ingreep mogelijk te maken.
  2. Adjuvante chemotherapie
    Hierbij wordt de chemotherapie gegeven bij een patiënte met vroegtijdige borstkanker (=zonder uitzaaiingen) na de operatie. De noodzaak tot adjuvante chemotherapie wordt bepaald afhankelijk van de resultaten van het microscopisch onderzoek van de tumor. Wanneer dit microscopisch nazicht aantoont dat de kanker zich agressiever kan gedragen, dan zal worden beslist tot aanvullende chemotherapie. Deze aanvullende chemotherapie heeft als doel om mogelijks achtergebleven kankercellen te vernietigen om op die manier de kans op definitieve genezing te vergroten.
  3. Chemotherapie bij uitzaaiingen
    Chemotherapie is één van de behandelingen die kan worden gebruikt bij patiënten met uitzaaiingen. Bedoeling van deze behandeling is om verdere groei en verspreiding van de ziekte tegen te gaan en om op deze manier de overlevingsduur te verlengen. Een tweede opzet van de chemotherapie is om symptomen veroorzaakt door de uitzaaiingen te verminderen en zo de kwaliteit van leven te verbeteren.

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare