Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Heelkunde

Borstprothese

Na een mastectomie wordt gezorgd voor een borstprothese. Dit wordt praktisch geregeld door de borstverpleegkundige tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

De eerste zes weken is dit een lichte zachte prothese van mousse. Wanneer de wonde goed genezen is, dan kan na een zestal weken voor de definitieve prothese worden gekeken. Deze definitieve prothese is zwaarder en bestaat uit een soort siliconegel. Deze zwaardere prothese is noodzakelijk om rugpijnklachten te vermijden.

Er bestaan allerhande soorten prothesen en aangepaste BH's. De borstverpleegkundige geeft hierover de nodige informatie.

Een borstprothese wordt terugbetaald door de mutualiteit mits een voorschrift van de arts (huisarts of specialist). De eerste maal wordt een hernieuwing voor een borstprothese terugbetaald na 1 jaar, nadien om de 2 jaar.

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare