Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Heelkunde

Nazicht okselklieren

Borstkanker kan zich via de lymfevaten verspreiden naar de okselklieren. Dit zijn géén uitzaaiingen. Deze klieren dienen te worden verwijderd om herval te beperken en de nabehandeling beter te kunnen bepalen.

Er zijn 2 mogelijkheden om de okselklieren tijdens de operatie te verwijderen: alle klieren in de oksel worden verwijderd. Dit wordt een okselklierevidement (=axilla curage) genoemd. Ofwel wordt enkel de eerste drainerende klier in de oksel, de schildwachtklier, verwijderd. Deze techniek wordt de sentinelklier of schildwachtklier procedure genoemd.

De keuze tussen een okselklierevidement of een sentinelprocedure hangt af van een aantal factoren. Dit wordt grondig besproken met de arts die de operatie zal uitvoeren.

Sentinel of schildwachtklier

De eerste klier waarnaar borstkanker draineert, wordt de sentinelklier genoemd.
Om de sentinelklier op te sporen, wordt voor de operatie een kleine hoeveelheid radio-actieve stof ingespoten in de borst. Kort nadien wordt een foto genomen (=lymfescintigrafie) om de sentinelklier te lokaliseren. De arts die de operatie uitvoert zal tijdens de operatie met een speciaal toestel deze klier opsporen en verwijderen. Soms wordt een tweede techniek met een blauwe kleurstof gebruikt om de sentinelklier op te sporen.

De sentinelklier wordt tijdens de operatie doorgestuurd voor onmiddellijk microscopisch onderzoek door de anatomopatholoog. Indien dit microscopisch nazicht geen kwaadaardige cellen in de sentinelklier aantoont, dan dienen geen verdere klieren in de oksel te worden verwijderd. Indien in de sentinelklier toch kwaadaardige cellen worden gevonden, dan zal tijdens dezelfde verdoving worden overgegaan tot verwijderen van de overige okselklieren.

Het kan mogelijk zijn dat de sentinelklier tijdens de operatie niet teruggevonden kan worden. In dat geval dient te worden overgegaan tot een volledig okselklierevidement.

De verwijderde sentinelklier wordt na de operatie nog voor een tweede maal grondiger onder de microscoop onderzocht doormiddel van speciale kleuringen. Indien het resultaat hiervan enkele dagen na de operatie aantoont dat er toch kwaadaardige cellen aanwezig zijn in de sentinelklier, dan kan het nodig zijn dat er een tweede operatie wordt gepland om de overige okselklieren volledig te verwijderen.

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare