Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Heelkunde

Soorten operatie

Heelkunde of operatie blijft de hoeksteen voor de behandeling van borstkanker in een vroegtijdig stadium.

Denk eraan dat bloedverdunners en aspirine derivaten tijdig worden gestopt voor de operatie!

Er bestaan 2 soorten operaties: de mastectomie of de borstsparende operatie. Bij een mastectomie wordt de borstklier volledig verwijderd. Bij een borstsparende operatie (ook tumorectomie genoemd) wordt enkel de tumor met een marge van gezond borstweefsel verwijderd. Na een borstsparende operatie zal altijd een bestraling van de resterende borst gepland worden. Na een mastectomie is soms geen bestraling nodig.

De kansen op genezing met een borstsparende operatie gevolgd door een bestraling versus een mastectomie zijn dezelfde.

Het type operatie hangt af van een aantal factoren zoals: de grootte van het gezwel in vergelijking met de grootte van de borst (vb noodzaak voor mastectomie bij een grote tumor in een kleine borst), aanwezigheid van verschillende tumoren in dezelfde borst, vroegere operatie of bestraling, voorkeur van de patiënte, ... Naast het feit dat de tumor met de operatie altijd volledig verwijderd dient te worden, is ook het esthetisch aspect van belang. Dit wordt voor de operatie uitvoerig besproken waarbij de patiënte mee kan beslissen.

De verblijfduur in het ziekenhuis voor een tumorectomie is 2 tot 3 dagen, voor een mastectomie is dat een 5-tal dagen.

Na de operatie zijn er gedurende enkele dagen wonddrains (redons) aanwezig in de wonde. Dit zijn kleine buisjes voor drainage van wondvocht. Iedere operatiewonde geeft gedurende enkele dagen nog wat wondvocht af.
De wondgenezing kan enkele dagen wat pijn veroorzaken waarvoor voldoende pijnstilling zal worden voorgeschreven indien noodzakelijk.
De wonde wordt gehecht met draadjes of nietjes die na een 10-tal dagen worden verwijderd door de huisarts of door de arts die de operatie gedaan heeft. De wonde dient goed droog gehouden te worden (geen bad of douche) tot wanneer de hechtingen verwijderd zijn.

Na de operatie wordt alles grondig onder de microscoop onderzocht. Indien dit microscopisch nazicht aantoont dat de tumor niet volledig werd verwijderd, dan is een tweede ingreep nodig om de resterende tumor weg te nemen. Dit kan soms op een borstsparende manier. Soms kan het aangewezen zijn om in tweede instantie een mastectomie uit te voeren.

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare