Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Diagnose van borstkanker

Biopsie

Wanneer door klinisch onderzoek en beeldvorming (mammografie, echografie, NMR scan) een diagnose van borstkanker wordt vermoed, dan dient een biopsie te worden gepland. De uiteindelijke diagnose van borstkanker wordt gesteld aan de hand van een biopsie. Met een biopsie wordt door middel van een naald een klein weefselcilindertje weggenomen uit het verdachte letsel en dit weefsel wordt door de anatomopatholoog onder de microscoop bekeken.

Wanneer het letsel voelbaar is en/of zichtbaar is op de echografie, dan gebeurt de biopsie dmv een echografisch onderzoek om het letsel exact te kunnen lokaliseren. Indien het letsel alleen op de mammografie en niet op de echografie zichtbaar is (vb microcalcificaties), dan gebeurt de biopsie onder geleide van een mammografie om het letsel exact te lokaliseren. Dit wordt een stereotactische biopsie genoemd. Het kan aangewezen zijn dat een biopsie onder geleiding van een NMR ondezoek gebeurt; dit is echter eerder zeldzaam.

Een biopsie gebeurt in het ziekenhuis op de dienst radiologie. Het onderzoek gebeurt onder plaatselijke verdoving. Dit onderzoek duurt niet lang en na het onderzoek kan de patiënte terug naar huis keren. Er kan wat pijn optreden op de plaats van de prik. De pijn verdwijnt snel. Het is mogelijk dat er zich enkele dagen na de biopsie een kleine blauwe plek vormt op de punctieplaats. Dit verdwijnt spontaan na enkele dagen. Een ontsteking op de plaats van de biopsie is mogelijk maar is erg zeldzaam.

Het resultaat van de biopsie is na maximaal een drietal dagen gekend.


Borstbiopsie

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare