Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Diagnose van borstkanker

Beeldvorming algemeen

De beeldvorming beoogt zo veel mogelijk borsttumoren vroegtijdig op te sporen, met zo weinig mogelijk neveneffecten op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de patiënt.

De drie voornaamste beeldvorming technieken zijn: mammografie, echografie en NMR. Deze drie technieken werken op een totaal verschillende wijze en geven dan ook een sterk verschillende beeld van de borstklier en borstkankers.

Of een kanker al dan niet zichtbaar is op de beeldvorming is ondermeer afhankelijk van de samenstelling en anatomie van de borst, van de wijze waarop de kanker groeit en van de gebruikte techniek. Dit verklaart waarom sommige kankers wel goed zichtbaar zijn met één techniek en niet met een andere en waarom sommige kankers met geen enkele techniek zichtbaar zijn.

NMR heeft een vrij hoge gevoeligheid om afwijkingen op te sporen maar heeft een vrij lage trefzekerheid in het onderscheid tussen goedaardig en kwaadaardig.
Echografie heeft een hoge trefzekerheid over de aard van de afwijkingen maar is niet erg gevoelig om letsels op te sporen.
Mammografie heeft tot nu toe de beste combinatie van gevoeligheid en trefzekerheid en is dan ook het standaard onderzoek. Echografie en NMR zijn meestal aanvullende onderzoeken.

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare