Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Borstcentrum algemeen

Resultaten

Algemeen

Het netwerk NOW is een intensieve samenwerking binnen het brede domein van de oncologie tussen het Sint-Andriesziekenhuis Tielt, de Sint- Jozefkliniek Izegem en het AZ Deltaziekenhuis (vroeger Stedelijk Ziekenhuis Roeselare + H.Hartziekenhuis Roeselare - Menen). NOW beoogt vooral een kwaliteitslabel te zijn waarbij elke patiënt in elk van de partnerziekenhuizen dezelfde hoogwaardige zorg aangeboden wordt. Het doel is om via multidisciplinaire samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen, ondersteunende diensten en in nauw overleg met de huisartsen en de thuiszorg elke individuele patiënt de beste zorg te geven en dit zowel voor diagnosestelling, behandeling, nazorg en opvolging. Door de krachten te bundelen kunnen wij de patiënt dicht bij huis zo goed als alle diagnostische als therapeutische mogelijkheden aanbieden.

Samenwerkingsvormen

Registratie door Nationaal Kankerregister

Iedere nieuwe diagnose van een kwaadaardige (en ook sommige goedaardige tumoren) moet geregistreerd worden bij het Nationaal Kankerregister. Het Nationaal Kankerregister verwerkt al deze gegevens en houdt zo statistieken bij van aantallen kankers, welke soorten, welke behandelingen, overlevingscijfers. Ziekenhuizen kunnen via het Nationaal Kankerregister inzage krijgen in hun individuele gegevens. Deze feedback is voor het netwerk NOW van grote waarde. Manier van werken, richtlijnen en nog zoveel meer kunnen hierdoor worden geoptimaliseerd wat de kwaliteit van zorg binnen het netwerk verder doet verbeteren. De cijfers zijn altijd in enige mate relatief: De analyse van een klein aantal patiënten (stadium III en IV) is veel minder betrouwbaar dan analyse van een groot aantal patiënten (stadium I en II). Analyse van een klein aantal patiënten geeft geen correct beeld van de realiteit. Toeval speelt bij kleine cijfers een te grote rol Er kunnen bovendien bijv. toevallig veel agressieve tumoren bij zijn die moeilijk te behandelen zijn. De overlevingscijfers zullen dan alleen daardoor al minder goed zijn.

Overzicht van cijfergegevens voor patiënten behandeld binnen het netwerk NOW

Cijfers borstkanker 2011

Overlevingscijfers over vijf jaar 2006-2011

Besluit

De overlevingscijfers van de borstkankerpatiënten van het netwerk NOW stemmen overeen met de cijfers voor heel België.

Nota:
Geobserveerde overleving : hierbij wordt iedere doodsoorzaak in rekening gebracht. Bijv. een vrouw met borstkanker overlijdt ten gevolge van een verkeersongeval.
Relatieve overleving : hierbij wordt enkel doodsoorzaak door de kanker in rekening gebracht. Bijv. een vrouw met borstkanker overlijdt ten gevolge van uitzaaiingen van de borstkanker.

  • Er dient opgemerkt dat 2/3de van de borsttumoren die in de periode 2006-2011 werden vastgesteld binnen het netwerk NOW vroegtijdige stadia (stadium I-stadium II) waren.
  • Slechts 267 op een totaal van 1741 en slechts 54 op een totaal aantal van 1741 waren borsttumoren in een gevorderd stadium III of in een gemetastaseerd stadium IV (= met uitzaaiingen bij diagnose).

Samenvattend kunnen we stellen dat de 5-jaars overlevingscijfers van het netwerk NOW beantwoorden aan de Belgische en internationale kwaliteitsnormen.
We werken binnen NOW dagelijks intensief samen om de kwaliteit van zorg verder te optimaliseren en om op die manier de genezings-en overlevingskansen van iedere vrouw met borstkanker zo groot mogelijk te maken.

Resultaten borstindicatoren AZ Delta

http://www.azdelta.be/kwaliteit

Resultaten borstindicatoren Sint-Andriesziekenhuis Tielt

http://www.sintandriestielt.be

Resultaten borstindicatoren Sint-Jozefskliniek Izegem

http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare