Borstcentrum Midden West-Vlaanderen

Borstcentrum algemeen

Wie zijn wij?

Het 'Borstcentrum Midden West-Vlaanderen' werd opgericht in 2008. Het is een intensieve samenwerking tussen het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw, het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare, het Sint-Andries Ziekenhuis Tielt en het Sint-Jozef Ziekenhuis Izegem op het gebied van borstkanker en gynaecologische oncologie.

Het doel is om doormiddel van enerzijds gemeenschappelijke richtlijnen voor diagnose en behandeling van borstkanker en anderzijds een wekelijks gemeenschappelijk patiëntenoverleg, de zorg voor borstkankerpatiënten te optimaliseren.

Wekelijks wordt een gemeenschappelijk patiëntenoverleg georganiseerd, dit overleg wordt de MOC (=Multidisciplinair Oncologisch Consult) vergadering genoemd. Artsen uit de verschillende ziekenhuizen die betrokken zijn bij de diagnosestelling en behandeling van borstkanker, zijn op dit wekelijks MOC overleg aanwezig. De huisarts wordt altijd uitgenodigd voor dit overleg en ook de borstverpleegkundigen zijn aanwezig. Bedoeling is om in een gemeenschappelijk overleg de beste behandeling voor iedere patiënte met borstkanker uit te stippelen.

Het 'Borstcentrum Midden West-Vlaanderen' beschikt over een gemeenschappelijk MOC handboek waarin de richtlijnen voor diagnosestelling, behandeling en opvolging zijn beschreven.

Er werd eveneens samen met de huisartsen een 'Zorgpad Borstkanker' ontwikkeld. Dit Zorgpad omschrijft het volledige zorgtraject van diagnosestelling tot behandeling en opvolging, met hierin bijzondere aandacht voor de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Een goede samenwerking tussen huisartsen en specialisten is van het grootste belang om een optimale zorg voor iedere borstkanker patiënte te kunnen bieden.
Dit in onderling overleg met vzw Huisartsen Midden West-Vlaanderen (Roeselare), vzw Huisartsen Izegem-Ingelmunster-Lendelede (Izegem), vzw Huisartsen Oosten van West-Vlaanderen (Tielt).

Borstcentrum Midden West-Vlaanderen Sint-Andries Ziekenhuis - Tielt Sint-Jozef Ziekenhuis - Izegem H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw Stedelijk Ziekenhuis - Roeselare